Vacatures bij de toezichthoudende autoriteit voor kansspelen

By author

Als onafhankelijke toezichthouder bewaakt de Kansspelautoriteit een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Zij bestrijdt illegale en criminele vormen van kansspelen. Ook beschermt zij consumenten tegen onder andere misleidende reclame en gaat kansspelverslaving tegen.

Voor de twee huurdersorganisaties is dan ook van belang dat de nieuwe commissaris past in dat beeld en die cultuur van de corporatie. Specifiek Profiel Maatschappelijk, op voordracht van de huurders. Voor het maatschappelijke profiel zoeken wij een toezichthouder met een duidelijk zicht op de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) - Hoofdinhoud. De Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) is een onafhankelijk EU-agentschap en draagt bij aan het beschermen van het Europese financiële systeem. Dit doet zij door investeerders beter te beschermen en door het bevorderen van stabiele en ordelijke financiële markten. DONEER . Ons verhaal Standpunten Standpunten 5. Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit Als je het niet eens bent met de manier waarop we je gegevens verwerken, kan je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: de Vlaamse ToezichtCommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dus richten we een autoriteit op. Wat wil deze autoriteit: zijn bestaansrecht waarmaken, regels uitvaardigen om te kunnen handhaven, veel werk verzetten om de handhaving goed te documenteren, op basis van de werkzaamheden nadere richtlijnen verstrekken voor de sector etc. Overtreding Wet Kansspelen en boeterapport . Voor gokken, casino’s en andere kansspelen is in Nederland een vergunning nodig van de Kanspelautoriteit. Voor online kansspelen (online gambling en betting) worden op dit moment geen vergunning afgegeven.Inspectie en toezichthouders van de Kansspelautoriteit zijn belast met de handhaving van de Wet kansspelen. Voor de uitoefening van uw rechten kan u zich richten tot dpo@uhasselt.be. Tot slot heeft u het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dank zij haar kleinschaligheid bouwt de Universiteit Hasselt met haar medewerkers aan een organisatie waar het aangenaam werken is.

Vacatures/opdrachten. VOOR is de bemiddelingsformule voor hoogopgeleide staf, management, directie, bestuur, toezichthouders en commissarissen. Alles over onze werkwijze bij het invullen van vaste vacatures en tijdelijke opdrachten lees je hier.

BA en borgstelling: NV AXA belgium. Polisnummer: 730.390.160. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B – 1000 Brussel. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op dit moment geen vacatures. Zijn er geen vacatures of staat er niets voor je bij, maar zou je wel graag bij de AP willen werken? Stuur ons dan een open sollicitatie en laat weten waarom jij denkt dat we bij elkaar passen. De Europese lidstaten zijn verplicht om een rechtspersoon (of rechtspersonen) te benoemen als Nationale Toezichthoudende Autoriteit (National Supervisory Authority, NSA) om de taken uit te voeren conform de Single European Sky - wetgeving. In Nederland is deze autoriteit ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De NSA dient onafhankelijk te zijn van de

De directie fungeert ook als het aanspreekpunt voor brancheorganisaties en Functionarissen voor de gegevensbescherming. Verder beoordelen de medewerkers van deze directie voorafgaande raadplegingen, vergunningaanvragen en privacy-instrumenten zoals gedragscodes en bindende bedrijfsvoorschriften.

Wij doen vervolgens ons best om jouw klacht op te lossen. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Cookies. Centric heeft een cookiebeleid opgesteld. Updates van onze privacyverklaring. Deze versie van de privacyverklaring dateert van 6 februari 2019. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit. Als u het niet eens bent met de verwerking van uw gegevens, of u hebt inbreuken vastgesteld kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Tel: +32 (0)2 274 48 00 Fax: +32 (0)2 274 48 35 Email: contact@apd-gba.be Bij onopgeloste problemen heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de privacyregelgeving. Contactgegevens Heart for Health ICT BV Van Boshuizenstraat 12 1083 BA Amsterdam Nederland Bekijk het profiel van Pauline Bijlenga op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Pauline Bijlenga heeft 5 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op

BA en borgstelling: NV AXA belgium. Polisnummer: 730.390.160. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16B – 1000 Brussel.

De Europese lidstaten zijn verplicht om een rechtspersoon (of rechtspersonen) te benoemen als Nationale Toezichthoudende Autoriteit (National Supervisory Authority, NSA) om de taken uit te voeren conform de Single European Sky - wetgeving. In Nederland is deze autoriteit ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. De NSA dient onafhankelijk te zijn van de